Mijn scootmobiel doet het niet. Wat kan de oorzaak zijn?

1. Controleer of de laadstekker in de scootmobiel zit. Als dit zo is dan is de scootmobiel uitgeschakeld en kan hij niet rijden. Verwijder de laadstekker en maak opnieuw contact. 2. Controleer of de scootmobiel niet in de vrijloop staat. In de vrijloop kunt u de scootmobiel wel voortduwen, maar de motor doet het niet. Zet de scootmobiel uit de vrijloop (zie handleiding). 3. Indien u de scootmobiel aan laat staan zonder te rijden, dan zal het contact na ongeveer 5 minuten automatisch uitschakelen. Door de sleutel of schakelaar in de UIT-AAN-positie te zetten zal de scootmobiel weer rijden. 4. Controleer de thermische zekering (indien aanwezig). Sommige scootmobielen zijn voorzien van een thermische zekering. Dit is een zwart pennetje onder de stoel van de scootmobiel. Als u deze indrukt zal de scootmobiel weer rijden. 5. Zijn de accu's leeg? Dit kunt u zien op de indicator. Laad de accu's op volgens de voorgeschreven procedure. 6. Zijn de accu's versleten? Als de scootmobiel in actieradius en snelheid achteruit gaat dan is het raadzaam de accu's te vervangen.